Nepochybná pravost a ryzost

Investičních slitků a mincí – pokud využijeme bezpečnou, prověřenou a osvědčenou cestu od výrobce až k investorovi, můžeme si být jisti pravostí i ryzostí zlatých slitků i mincí.

Zobrazit více

Udržení hodnoty

Zlato uchovává svoji víceméně neměnnou hodnotu po celou dobu lidských dějin, zatímco peníze někdy ztrácejí svoji hodnotu (ztrátou důvěry v ně, inflací …).

Zobrazit více

Kompenzace inflace

Zlato si udržuje svoji hodnotu zejména v inflačním prostředí (jeho cena roste v závislosti na inflaci, v období podprůměrné inflace stagnuje, v období vysoké inflace roste rychle).

Zobrazit více

Likvidita

Zlato funguje jako platidlo i v situacích, kdy jiná platidla (peníze) nefungují. Za zlato lze získat jakoukoliv jinou velmi žádanou (jinak obtížně dostupnou) hodnotu.

Zobrazit více

Komfort pro investora

Lze investovat jednorázově, postupně nebo kombinací obou možností – nejčastěji je využívána kombinace, která spojuje výhody obou způsobů.

Zobrazit více

Osvobození od daní

Zlato je (pokud dodržíme známé podmínky) osvobozeno od daně z přidané hodnoty i daně z příjmů.

Zobrazit více

Vzestup ceny

V období očekávaného poklesu cen akcií – akcie a zlato mají zápornou korelaci (pokud jedno stoupá, druhé klesá). V uplynulém období akcie silně rostly a zlato klesalo (stagnovalo). Očekáván je pokles akcií a růst zlata. Nevhodnější doba pro investování je teď.

Zobrazit více

Cena (po stagnaci, růstový trend)

Vrcholu cen zlato dosáhlo v r. 2011 – od té doby pokles a stagnace (6 let). V 10/2018 minimum – od té doby vytrvalý růst (4 měsíce). Jsme blízko cenového minima v období stálého růstu. Nevhodnější doba pro investování je teď.

Zobrazit více

Diskrétní (utajená) forma majetku

Zlato je anonymní, diskrétní formou majetku. Nezanechává žádnou stopu, lze jej kdykoliv prodat (předat) komukoliv – také dědicům. Nejobvyklejší je, že se prodá tam, kde bylo nakoupeno – i tam jsou realizovány výhody včetně výkupní prémie.

Zobrazit více