Již od roku 1996 využívám rady  a služby Ing. Viktora Harnacha, kde na jeho vynikajících stránkách www.harnach.cz a www.zlatosambicemi.cz  jsou pravdivé a přínosné  informace. Všem, kteří ušlechtilé kovy zlato a stříbro vlastní, je zajištěna kupní síla. Není to hromadění papírků, které slouží ke spekulacím bankovních institucí. Je to pojistka, která po celá staletí a tisíciletí udržuje roli prostředku pro uchování hodnoty.

Všem, kteří chtějí porozumět, přeji skvělou spolupráci s Ing. Viktorem Harnachem.