S panem ing. Harnachem spolupracuji již mnoho let a na základě jeho doporučení jsem se rozhodnul investovat určitou sumu peněz do zlata. Na začátku mi pan Harnach vysvětlil pozitiva i negativa tohoto rozhodnutí a po určení strategie mi nabídl a ukázal, jak provést vlastní úkony.

Jako bonus jsem využil možnost získat finanční odměnu za doporučení dalšího klienta. Tímto chci také poděkovat panu Harnachovi za úspěšné doporučení,  které oceňujeme a které budeme využívat i v budoucnu, jak doufám.